Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Formation, stability and skin permeation of skin sensitizers


Huvudsökande: Lina Hagvall
Arbetsplats: Clinical sciences, dept of occupational dermatology, Göteborg


Det finns idag ingen validerad metod för att mäta och kvantifiera hudupptag, och därmed heller inga gränsvärden som reglerar hudupptag av kemikalier. Det är vidare inte känt i vilken grad allergiframkallade ämnen penetrerar ner i huden eller hur mycket som krävs för att orsaka en kontaktallergi. I samarbete med National Centre for Imaging Mass Spectrometry vidareutvecklas en metod för studie av hudupptag med avbildande masspektrometri och vi undersöker hudupptag av allergiframkallande metaller som nickel och krom. Metoden skulle kunna användas som komplement till djurfria toxicitetstester av allergiframkallande och toxiska kemikalier. Gruppen studerar även omvandling av svagt allergiframkallande ämnen till starka kontaktallergen. Dessa oxidativa reaktioner kan ske spontant i kontakt med luft, men hudens egna enzymer kan också katalysera bildning av allergiframkallande ämnen. Dessa reaktioner fångas inte upp i djurfria tester av allergiframkallande förmåga av kemikalier. Naturprodukter använda i kosmetiska produkter, som bivax och propolis, kan innehålla ämnen lika de som ger upphov till kontaktallergi mot giftmurgröna. Giftmurgrönans ämnen genomgår oxidativ aktivering och är de starkaste naturliga kontaktallergen man känner till. Oxidativ aktivering av besläktade ämnen i bivax och propolis (vanliga i kosmetika) undersöks kemiskt för att utröna om de kan genomgå aktivering på samma sätt och bilda starkt allergiframkallande ämnen.