Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Improved diagnostics of contact allergy and allergic contact dermatitis caused by aluminium


Huvudsökande: Mihaly Matura
Arbetsplats: , Stockholm


Kontaktallergi mot aluminium har tidigare betraktats som ovanligt, men flera nya rapporter tyder på att problemet är grovt underskattat. Huvudorsaken till aluminiumallergi är vacciner med aluminiumadjuvanter. Vi vet betydligt mindre om den kliniska relevansen av aluminium allergi samt om betydelsen av dagliga hudexponeringar till olika aluminiumföreningar som förekommer bl.a. via kosmetika och läkemedel. Vanligtvis används även aluminiumkammare vid lapptestning för att diagnosticera kontaktallergi. I vårt patientmaterial reagerar ca. en tredjedel av aluminiumallergiska personer mot en tom aluminiumkammare. Det förekommer även att aluminiumallergiska personer uppvisar falskt positiva reaktioner mot andra lapptestsubstanser om testet görs med aluminiumkammare. Våra förstudier visade att aluminiumkammare frisätter aluminium vid hudkontakt. I den aktuella studien fokuserar vi på aluminiumfrisättning från aluminiumkammare laddade med olika lapptestsubstanser samt dess betydelse vid lapptestning av dermatitpatienter. Vi studerar även hur aluminium allergiska personer reagerar mot aluminium exponering för vanligt förekommande dagliga aluminium föreningar. Studien kan ha stor betydelse för dermatologer världen runt gällande utredningen och rådgivningen av aluminiumallergiska patienter. Resultaten kommer även att påverka användningen av aluminium lapptestkammare.