Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

The role(s) of long non-coding RNAs in bacteria-host interactions in the skin


Huvudsökande: Dongqing Li
Arbetsplats: Medicine, Stockholm


Huden är kroppens första barriär och koloniseras av en mångsidig samling av mikro-organismer. Vissa är kommensaler, kallas för hudflora och har en bra relation med värdens hud. De kan till exempel hjälpa med att förebygga koloniseringen av patogena bakterier, produktion av metaboliter eller modulation av hudimmunsystemet, vilka benämndes som commensale bakterier. Å andra sidan, patogena bakterier leder till infektion i huden och allvarliga sjukdomar. Långa icke-kodande RNA (lncRNAs) definieras som transkript längre än 200 nukleotider som inte blir till protein. Intensiv forskning under det senaste decenniet har visat att dessa icke-kodande RNA (ncRNA) fungerar som viktiga regulatorer av cellfysiologin och patologi, och är lovande terapeutiska och diagnostiska material. lncRNA-forskningsområdet växte kraftigt de senaste åren, dock är rollen av lncRNAs vad gäller interaktionen mellan hudbakterier och värden ej känd. I denna studie kommer jag att karakterisera lncRNAs profiler i S.epidermis, S. aureus eller P.acnes monokloniserade möss hud följt av funktionell screening av lncRNAs via encells RNA-sekvensering. Jag kommer också att studera mekanistiskt hur lncRNA utför sina funktioner och vilka terapeutiska potentialerna finns hos lncRNA för att bekämpa infektioner. Genom forskning inom lncRNAs skall vårt förståelse av hudinfektioner och hudens immunsystemet öka, och förhoppningsvis leda till att identifiera lovande terapeutisk behandling mot allvarliga infektioner