Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Studier av de kemiska processerna bakom bärriärskada vid hudsjukdom


Huvudsökande: Lars Norlen
Arbetsplats: , Stockholm


Tack vare den skenande utveckling inom molekylärdynamiken är det idag möjligt att studera olika biokemiska processer med en detaljrikedom som varit otänkbar bara för några år sedan. En detaljerad förståelse för hudbarriärens funktion och bildning kan ge insikt i de kemiska mekanismerna bakom barriärskada vid hudsjukdom. Sökanden har lyckats konstruera och validera en molekylärdynamisk atommodell av hudbarriären som korrekt simulerar hudbarriärens funktion. Sökanden har vidare nyligen bestämt samtliga steg i hudbarriärens bildningsprocess. Målet med föreliggande studie är att konstruera en kemiskt fungerande atommodell av hela hudbarriärens bildningsprocess och med hjälp av denna rekonstruera kemin vid olika störningar i bildningen av hudbarriären. Arbetet sker med hjälp av avancerad molekylärdynamisk simuleringsteknik kombinerat med cryo-elektronmikroskopi och elektron-mikroskopi-simulering. Flera hudsjukdomar, tex eksem, psoriasis och iktyos, karaktäriseras av en störd barriärfunktion. Det ligger nära till hands att anta att barriärskada vid hussjukdom kan vara resultatet av olika störningar i bildningen av hudens barriär. Projektet kan ha bred betydelse för Dermatologin och även för andra medicinska områden, då den av oss utvecklade helt nya proceduren (cryo-elektron-mikroskopi/elektron-mikroskopi-simulering/molekylärdynamisk-simulering) i praktiken kan appliceras på vilket biomedicinskt system som helst i vilken cell eller vävnad som helst. Vår studie har således potentialen att öppna dörren för en "äkta" molekylär medicin.