Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Photodynamic therapy of superficial non-melanoma skin cancer with simulated daylight vs. conventional red light, a randomised controlled trial


Huvudsökande: John Paoli
Arbetsplats: Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, Gothenburg


Fotodynamisk terapi (PDT) är en effektiv behandlingsmetod för ytlig icke-melanom hudcancer och förstadier till hudcancer: aktinisk keratos (AK), skivepitelcancer in situ (SCCIS) och superficiell basalcellscancer (sBCC). Först appliceras en ljussensibiliserande salva på den drabbade huden som får verka under 30 min-3 timmar beroende på vald ljuskälla. Sedan belyses huden och en fotodynamisk reaktion omvandlar syremolekyler i vävnaden till fria syreradikaler som dödar cancercellerna. Vid konventionell PDT (C-PDT) använder en sjuksköterska en lampa med rött ljus vilket ofta upplevs smärtsamt. Ett behandlingsrum för simulerat dagsljus PDT (SDL-PDT) har nyligen installerats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vilket förhoppningsvis är lika effektivt som C-PDT men sannolikt mindre smärtsamt och är inte lika personalkrävande. I denna prospektiva, randomiserade, kontrollerade studien vill vi undersöka om SDL-PDT är lika effektivt som C-PDT vid behandling av ytlig icke-melanom hudcancer (198 patienter med AK, 176 patienter med SCCIS och lika många med sBCC) samt att jämföra biverkningarna som metoderna orsakar. Uppföljningsbesök görs efter 3 månader, 1 år och 2 år. Om SDL-PDT är lika effektivt som C-PDT för AK, SCCIS och sBCC kan patienterna få en standardiserad ljusdos med mindre smärta utan att vara beroende av vädret och utan skadlig UV-strålning. Behandlingen kan också minimera arbetsbelastningen på behandlande sjuksköterska.