Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Investigating the role of miR-149-5p in cutaneous squamous cell carcinoma


Huvudsökande: Winnie Fernando
Arbetsplats: Karolinska Institutet, Stockholm


Kutan squamouscellscancer (cSCC) är den näst vanligaste hudcancer efter basalcellcarcinom och förekomsten har snabbt ökat i Sverige under det senaste decenniet. UV-strålning, den huvudsakliga etiologiska faktorn som är ansvarig för cSCC-tumörgenesen, förändrar också differentiellt mikroRNA-uttryck (miRNA) i normala humana keratinocyter. miR-149-5p har ansetts vara en potentiell tumörsuppressor i andra cancertyper. Det viktigaste fokuset på denna studie är att funktionellt karakterisera rollen av miR-149-5p i cSCC för alternativa terapeutiska alternativ att tillhandahålla. Preliminära resultat visade att miR-149-5p uttryck var signifikant nedreglerade i cSCC. Denna nedreglering skulle kunna vara som följd av DNA-skada eller global DNA-hypermetylering, vilken bedömdes i cSCC-cellinjer. Doxorubicin (DNA-skada inducerare) signifikant uppreglerad miR-149 uttryck tillsammans med andra proteiner som är involverade i p53-medierad DNA-skada såsom MDM2, XPC, PCNA och CDKN1A. 5-aza, ett globalt DNA-demetyleringsmedel, också signifikant uppreglerat miR-149-uttryck. Målprognos för miR-149-5p följt av genberikningsanalys av 490 transkript genererade cancerspecifika signalvägar. miR-149-5p uttryck har framgångsrikt slogs ner och över uttryckt i cSCC cellinjer och kommer att användas för att identifiera potentiella mål och studera reglering av miR-149-5p i cSCC.