Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Detection of new mutations in patients with Epidermolysis Bullosa Simplex


Huvudsökande: Marie Virtanen
Arbetsplats: Inst . med vetenskaper, Uppsala


Epidermolysis bullosa simplex (EBS) är en ärftlig hudsjukdom där man pga svaghet i huden får blåsor efter lättare nötning av huden. De flesta får problem med blåsor på händer och fötter men det kan även komma på andra ställen på kroppen (till exempel av kläder som skaver). Någon bra behandling har vi inte idag. Tidigare har vi visat att det finns ämnen som stabiliserar celler, dvs hindrar dem från att falla sönder, när de utsätts för olika former av stress exempelvis hög värme. Cellerna har framodlats från celler tagna från patienter med sjukdomen EBS. Vi vet idag inte ifall detta innebär att patienter som behandlas med dessa ämnen får mindre eller inga blåsor vid en behandling men något av de aktuella ämnena. Målet är att hitta bra behandling för dessa patienter. Det finns sedan tidigare möss som vid lokalbehandling med ett specifikt ämne får blåsor på tassarna precis så som vid EBS. Vi har under året etablera denna musmodell på vårt laboratorium. Detta för att kunna studera vilken effekt ämnen, som kan stabilisera celler från patienter med EBS, har på blåsbildningen hos mössen. Uppstår inga blåsor eller att de minskar betydligt kan detta vara en behandlingsväg vis Epidermolysis bullosa simplex.