Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Chemical imaging of melanoma and non-melanoma skin cancers with TOF-SIMS mass spectrometry


Huvudsökande: Noora Neittaanmäki
Arbetsplats: Institutes of Biomedicine and Clinical sciences, Gothenburg


Bakgrund Hudcancer är en växande orsak till dödsfall och sjuklighet över hela världen. Ökande kunskaper i de bakomliggande genetiska förändringarna har revolutionerat behandlingen av många hudcancertyper. På senare år har ändringar i lipidsammansättning inom olika former av cancer blivit ett mycket aktuellt ämne inom cancerforskningen. Ändringar i lipidsammansättning kan ske mycket snabbare än förändringar av proteiner och kan vara den första indikatorn för förändringar i hudcancerceller. Mål Syftet med detta projekt är att analysera de biokemiska egenskaperna hos olika former av hudcancer med avseende på deras lipidinnehåll genom att använda så kallad masspektrometri av varianten ”Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry” (ToF-SIMS). Arbetsplan Vävnadsprover från basalcellscancer, malignt melanom, sällsynta hudtumörer såsom Merkelcellskarcinom samt godartade födelsemärken samlas in för ToF-SIMS-analys. En ”karta” skapas där lipidsammansättningen kan ses punkt för punkt i vävnaden. Denna karta jämförs sedan med histopatologisk analys i mikroskop på motsvarande nivå. Viktighet Den ökande kunskapen om lipidsammansättningen i hudcancer kan vara av stor betydelse för att förbättra tidigare och mer exakta diagnos av melanom och andra hudcancrar. I tillägg kan nya behandlingsmetoder utvecklas på basen av ökad kunskap kring lipidsammansättning. Fördelarna för patienter är alltså multipla och detta är mycket viktigt på grund av den stora ökningen av hudcancer.