Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

2016

Total utdelat belopp:
8 762 700 kr

Lista över beviljade anslag på projektansökningar 2016


Huvudsökande: Projekttitel:
Dongqing Li
Dept. of Medicine, Unit of Dermatology and Venerology
MicroRNAs betydelse i interaktionen mellan hudens microbiota och individens immunförsvar.
Maria Bradley
Institutionen för Medicin, Hudkliniken Karolinska Sjukhuset
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid atopiskt eksem
Magnus Lindberg
Medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Hudkliniken,Örebro
Kobolts effekter på odlade humana keratinocyter (HaCaT-celler), aktivering av inflammasomen och uppreglering av inflammatoriska mediatorer.
Jitka Petrlova
IVKL, Dermatology,
Aggregation - en ny försvarsmekanism hos värden i hudens sårläkningsprocesser
Pernilla Nikamo
Medicin, Dermatologi
En studie av variationer i protein samt mikroRNA nivåer i plasma från psoriasis patienter
Inger Rosdahl
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, Hudkliniken
The dangerous sun - Impact of UV-irradiation for initiation of malignant melanoma and tumor progression
Oliver Seifert
Länssjukhuset Ryhov, Hudklinik
Psoriasis och samsjuklighet
Lars Norlén
Medicin, Hudkliniken
Studier av de kemiska processerna bakom bärriärskada vid hudsjukdom
Joanna Wallengren
Kliniska Vetenskaper, Hudkliniken
Studier av klåda och ”sensitive skin”
Ada Girnita
, Hudkliniken KS
Malignt Melanoma mellan lab och klinik
Marie Virtanen
Inst. för medicinska vetenskaper, Hud och könssjukdomar
Utveckling av nya behandlingsprinciper för svåra medfödda hudsjuk-domar av typen epidermolysis bullosa simplex och epidermolytisk iktyos.
Eva Hagforsen
Medicinska vetenskaper/Dermatologi,
Tarmens barriärfunktion hos patienter med psoriasis: påverkan av immunceller, tarmflora och stressutlösta ämnen
Lina Hagvall
Inst. för kliniska vetenskaper, Dermatologi, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Mekanismer för bildning, hudpenetration och stabilitet av allergiframkallande ämnen med fokus på naturprodukter
Mohammad Alimohammadi
Medicinska Vetenskaper, Hudmottagningen
Mastcellers roll vid utveckling av hudtumörer med fokus på malignt melanom
Ning Xu Landén
Dept. of Medicine Solna, Unit of Dermatology and Venerology
Undersökning av regulatoriska RNA i sårkantens keratinocyter
Ola Bergendorff
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Avdelningen för Yrkes- och Miljödermatologi
Bildning av nya kontaktallergen vid vulkning av gummi
Malin Engfeldt
Institutionen för kliniska vetenskaper, Yrkes-och miljödermatologiska avdelningen
Kontakteksem - irritation eller allergi - orsak och verkan
Rollman Ola
Inst för Medicinska Vetenskaper (affilierad),
Mastcells-riktad apoptos som behandlingsstrategi vid kutan mastocytos
Lennart Emtestam
Inst för Med H7, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
Mätningar med mikrovågsteknik av hudtumörer - ett diagnostiskt hjälpmedel
Andor Pivarcsi
, Unit of Dermatology and Venereology, Depertment of Medicine
Molekylära och funktionella studier av mikroRNAs effekter på skivepitelcancer utveckling och progression
Mariena van der Plas
Clinical Sciences, div of Dermatology ,
Värd-patogeninteraktionen vid kroniska infektioner och utvecklingen av nya anti-infektiva terapier och biomarkörer
Warangkana Lohcharoenkal
, Unit of Dermatology and Venereology
MikroRNAs i tumör stroma interaktionen av hud skivepitelcancer
Klas Nordlind
Enheten för dermatologi och venereologi, Inst. för medicin, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Stressförsämrad atopisk dermatit-patogenes, diagnos och behandling
Josefin Lysell
Medicin, Solna, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Psoriasis med debut tidigt i livet - genetiska markörer och faktorer av betydelse för sjukdomsutveckling
Jakob Wikström
Medicin Solna, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Mitokondrier i kroniska bensår: Translationella och Experimentella studier
Ansam Al-Bayatti
Medicinska Vetenskaper, Hudkliniken/Akademiska Sjuduset
Identifiering av B-cells autoantigener som biomarkör vid Hidradenitis Supporativa
Anna-Karin Ekman
Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin, Hudkliniken
Kardiovaskulära riskmarkörer i psoriasis
Cecilia Svedman
Inst för Klin vetenskaper Malmö , Yrkes och Miljöderm avd Verksamhetsområde hud/ögon/reproduktion/ endokrin
Kontaktallergi för hårfärger, vad reagerar vi för och hur skyddar vi oss?
Liv Eidsmo
Inst. för Medicin Solna, Hudkliniken, Karolinska Sjukhuset
Lokala T celler dikterar den inflammatoriska mikromiljön vid inflammatoriska hudsjukdomar.
Sol-Britt Lonne Rahm
, Hudkliniken Sörmland
SSRI och atopiskt eksem
Carina Grönhagen
Inst. för Miljö Medicin, Enh för arbets- och miljödermatologi, Enh för arbets- och miljödermatologi
Blåsdermatoser i Sverige; epidemiologi, komorbiditet, överlevnad och behandling
Andreas Sonesson
, hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus
Inflammatorisk hudsjukdom och hudinfektioner - nya strategier för prevention och behandling
Summa utbetalade för projektbidrag:
8 390 000 kr

Lista över beviljade anslag på resebidragsansökningar 2016


Huvudsökande: Resans ändamål:
Inese Hauksson
Yrkes- och miljödermatologiska avd.
Eurpean Society of Contact Dermatitis (ESCD) kongress.
Jitka Petrlova
-
Antimicrobial Peptides Gordon Research Conference
inger Rosdahl
anknytning till hudkliniken
2nd International Conference of Dermatology 2016. + 2 veckor forskningsarbete, analys av data och manusbearbetning. 2012-2015 har 6 vetenskapliga artiklar från Nepal publiserats i vetenskapliga tidskrifter.
Elisa Martini
-
46th Annual ESDR meeting
Lina Hagvall
Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
13th Congress of the European Society of Contact Dermatitis
Kyriakos Orfanidis
Hudkliniken, Linköpings Universitetssjukhuset
20th of the European Society for Pigment Cell Research (ESPCR)
Maria Bradley
Hudkliniken, Karolinska Universitetsjukhuset
33rd Nordic Congress of Dermatology and Venereology 2016
Dongqing Li
Unit of Dermatology and Venerology
The 46th Annual Meeting of the European Society for Dermatological Research
Enikö Sonkoly
Hudkliken Karolinska Universitetssjukhuset
2nd Inflammatory Skin Disease Summit, The New York Academy of Medicine
Petra Wäster
---
20th of the European Society for Pigment Cell Research (ESPCR)
Klas Nordlind
Hudkliniken
Deltaga i 46th Annual ESDR Meeting
Xi Li
-
2nd Inflammatory Skin Disease Summit
Malin Engfeldt
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen
13th Congress of the European Society of Contact Dermatitis
Jakob Dahlin
Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen
ESCD2016 (European Society of Contact Dermatitis)
Martin Mowitz
Yrkes- och miljödermatologiska avd., SUS
13th Congress of the European Society of Contact Dermatitis
Hanqian Zhang
Hudkliniken, UAS
46th Annual ESDR Meeting 2016
Haneen Hamada
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, SUS, Malmö
13th Congress of the European Society of Contact Dermatitis
Ewa Young
Hudkliniken
ESCD (European Society of Contact Dermatitis) kongress. http://escd2016.com/
Warangkana Lohcharoenkal
Unit of Dermatology and Venereology
16th world congress on Cancers of the skin & 12th congress of the european association of dermato-oncology
Andor Pivarcsi
Unit of Dermatology and Venereology, Department of Medicine Solna
presentation of our results at the 46th annual meeting of The European Society for Dermatological Research (ESDR).
Anna-Maria Wintler
Hudkliniken
Forskningsutbyte University of California at Los Angeles
Johanna Bråred Christensson
Hudmottagningen Carlanderska Sjukhuset
European Society of Contact Dermatitis, konferens
Ning Xu Landén
Unit of Dermatology and Venerology
The 46th Annual ESDR (European Society for Dermatological Research) meeting
Louise Lönndahl
Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
ESDR 2016
Ankit Srivastava
Hudklinik
2nd Inflammatory Skin Disease Summit
Tina Lejding
Hudkliniken Malmö, SUS
The 13th Congress of the European Society of Contact Dermatitis
Daniel Torocsik
Unit of Dermatology and Venerology
46th Annual Meeting of the European Society for Dermatological Research
Liv Eidsmo
Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
2nd Inflammatory Skin Disease Summit
Mariena van der Plas
-
EWMA 2016
Irene Gallais Sérézal
Karolinska Sjukhuset
ESDR European Society for Dermatological Research annual congres
Summa utbetalade för resebidrag:
372 700 kr