Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Psoriasis och samsjuklighet


Huvudsökande: Oliver Seifert
Arbetsplats: Länssjukhuset Ryhov, Jönköping


Psoriasis är en mycket vanlig förekommande hudsjukdom i Sverige och drabbar ca 2-3 % av befolkningen. Man vet sedan tidigare att inflammation i lederna kan förekommer samtidigt som psoriasis. Aktuella forskningsresultat tyder på att måttlig till svår psoriasis även ökar risken för utveckling av diabetes mellitus, högt blodtryck samt hjärt-kärlsjukdomar. Hittills finns ingen aktuell svensk studie som har undersökt förekomsten av samsjuklighet i patienter med psoriasis med hjälp av patient journaler. Vi planerar nu för att ta reda på hur vanligt det är med samsjuklighet hos patienter med psoriasis och hur många patienter som har psoriasis i Jönköpings län. Studien kommer att använda patient journaler som finns i det elektroniska journalsystemet Cosmic. Studien ska också undersöka om det finns ett samband mellan läkemedelförskrivning för högt blodtryck, diabetes eller depression och förekomsten av psoriasis jämfört med befolkning i stort i Jönköpings län.