Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

MikroRNAs i tumör stroma interaktionen av hud skivepitelcancer


Huvudsökande: Warangkana Lohcharoenkal
Arbetsplats: , Stockholm


Nya indikerar att överhörning mellan tumör parenkym och stroma kan främja tumörtillväxt. Exosomer är mikrovesiklar som fungerar som medlare för interkommunikation i olika fysiologiska och patofysiologiska processer. I samband med tumör, har Exosome-förmedlad signalering visats befrämja tumörprogression genom kommunikation mellan tumören och dess omgivande stroma. Denna studie syftar till att undersöka de roller exosomal mikroRNA (miRNA, korta icke-kodande RNA) har i tumör stroma kommunikation. Genom att utforska effekten av isolerade exosomer från SCC på differentieringen av fysiologiska relevanta stromaceller. Funktionen av miRNA som avreglerade i exosomer från SCC-celler jämfört med primära keratinocythärledda exosomer kommer att väljas för funktionell undersökning i in vitro- och in vivo-modeller av SCC tillväxt och progression. Denna studie kommer att ge bättre förståelse av miRNA roll i SCC mikro , vilket kan leda till utveckling av nya RNA - baserade läkemedel.