Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Lokala T celler dikterar den inflammatoriska mikromiljön vid inflammatoriska hudsjukdomar.


Huvudsökande: Liv Eidsmo
Arbetsplats: Inst. för Medicin Solna, Stockholm


Lokala T celler styr hudens inflammationsmönster. Kroniska inflammatoriska hudsjukdomar såsom kontaktallergi, vitiligo och psoriasis leder till stort lidande för den enskilda patienten. Effektiv behandling, i de fall det finns tillgängligt, leder till symtomfrihet men sjukdomarna återkommer i stor grad inom de områden som tidigare varit drabbade. Lokala vävnads T celler (tissue memory T cells eller TRM) bildar ett lokalt skydd mot återkommande infektioner i huden. Vi studerar en mörkare sida av TRM och undersöker hur TRM driver återkommande och kronisk inflammation i huden. Vi har visat att TRM kvarstannar i huden vid psoriasis och är redo att producera de sjukdomsproducerande cytokinerna IL-17 och IL-22 efter upp till sex år av effektiv system behandling med anti-TNF-alfa. I detta projekt kommer vi att undersöka den friska hudens uppsättning av TRM vad som håller kvar TRM i läkt hud . Vi använder oss av patientmaterial och musmodeller för att studera immunologiska mekanismer in vivo. Vår förhoppning är att vi genom att knyta ihop preklinisk kunskap med kliniska observationer kan bidra med ökad kunskap om basal vävnadsimmunolgi vid kronisk inflammation - kunskap som är av nytta både för patient och forskarsamhället.