Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Tarmens barriärfunktion hos patienter med psoriasis: påverkan av immunceller, tarmflora och stressutlösta ämnen


Huvudsökande: Eva Hagforsen
Arbetsplats: Medicinska vetenskaper/Dermatologi, Uppsala


Populärvetenskaplig beskrivning Psoriasis är inte bara en hudsjukdom. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan drabba flera organ i kroppen, bland annat mag-tarmkanalen. Tarmslemhinnan täcks av ett skikt epitelceller som hålls samman av olika sorters bindningar. Detta skikt har normalt en viss genomsläpplighet (permeabilitet) för att ta upp näringsämnen och vätska, men fungerar också som en skyddande barriär. En onormalt förhöjd permeabilitet i tarmväggen, eller ”läckande tarm”, orsakar upptag av skadliga ämnen och bakterier, vilket leder till inflammation. Tidigare forskning har visat att personer med psoriasis ofta har en dold inflammation i tarmen med ökat antal immunceller i slemhinnan. Immuncellerna kan orsaka förhöjd tarmpermeabilitet, och i samband med stress kan detta problem ytterligare förvärras. Målet med denna studie är att utforska och kartlägga förändringar i tarmslemhinnan vid psoriasis. Biopsiprover från tolvfingertarm och tjocktarm används för att mäta genomsläppligheten för olika ämnen och för att studera de immunceller som kan påverka denna. Vi studerar tarmens normala bakterieflora i avföringsprover, och mäter en stor mängd olika proteiner (t.ex. stresshormoner) i tarm- och blodprover. Vår förhoppning är att projektet ger oss ny, viktig information om kopplingen mellan sjukdomar i huden och mag-tarmkanalen, och att vi kan identifiera en av mekanismerna bakom stressutlöst psoriasis.