Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Mekanismer för bildning, hudpenetration och stabilitet av allergiframkallande ämnen med fokus på naturprodukter


Huvudsökande: Lina Hagvall
Arbetsplats: Inst. för kliniska vetenskaper, Dermatologi, Göteborg


Forskningens övergripande syfte är att öka kunskapen om hur allergiframkallande ämnen kan bildas och ta sig in i vår hud. Kemiska processer i och utanför huden kan leda till bildning av starkt allergiframkallande ämnen från ursprungsämnen med svag eller ingen allergiframkallande förmåga. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att undersöka dessa processer för att kartlägga exponeringen för allergiframkallande ämnen i vår vardagsmiljö, i kontakt med kosmetiska produkter och vardagsföremål. Vi vill ta fram en metod för att undersöka hur kemiska ämnen tar sig in i och fördelas i huden. I en förstudie har tekniken ”Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry” visat lovande resultat. Tekniken har tidigare använts för att undersöka nivåer av D-vitamin i hud. Tekniken kommer även att användas för analys av komplexa blandningar, såsom naturprodukterna bivax och propolis där det annars är svårt att separera och identifiera ingående ämnen. I propolis finns kemiska ämnen som misstänks kunna oxidera och bilda starkt allergiframkallande ämnen. Vi vill undersöka om dessa ämnen går att identifiera i propolis och bivax, och om dessa ämnen är orsakerna till kontaktallergi mot propolis och bivax hos patienter. Vi vill även undersöka hur vanligt kontaktallergi mot propolis och bivax är bland eksempatienter.