Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Värd-patogeninteraktionen vid kroniska infektioner och utvecklingen av nya anti-infektiva terapier och biomarkörer


Huvudsökande: Mariena van der Plas
Arbetsplats: Clinical Sciences, div of Dermatology , Lund


Kroniska icke-läkande sår resulterar i ett stort lidande för patienterna, deras familjer och höga kostnader för samhället i stort. I Sverige finns det för nuvarande omkring 50000 människor med en eller flera kroniska sår. Dessa sår drabbar mestadels människor över 60 år och utbredningen av dessa sår förväntas öka med en åldrande befolkning och en ökande utbredning av diabetes och övervikt. Pseudomonas identifieras i cirka hälften av alla kroniska sår och är förknippad med försämrad läkning och okontrollerad inflammation. Ökad kunskap kring sjukdomsutvecklingen kring Pseudomonas infektion, och hur denna bakterie påverkar inflammationsprocessen är därför ytterst angelägen. Vi ämnar i detta projekt fokusera på patogenesen vid kroniska sår med betoning på hur Pseudomonas förhindrar normal sårläkning, samt hur bakterien modulerar vårt immunsystem. Ökad kunskap om Pseudomonas och olika strategier för hur bakterier kan påverka inflammationsprocessen kommer öka möjligheterna för oss att definiera nya behandlingsstrategier baserade på blockering av sjukdomsutvecklingen, vilket kommer att förbättra våra behandlingsmöjligheter vid kroniska sår, men också andra indikationer. Dessutom kan nya biomarkörer för både infekterade och icke infekterade kroniska sår användas för att bättre kunna förutspå sårläkningens resultat, kunna personifiera sårbehandlingen, öka kostnadseffektiviteten och höja livskvaliteten hos patienterna.