Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

MicroRNAs betydelse i interaktionen mellan hudens microbiota och individens immunförsvar.


Huvudsökande: Dongqing Li
Arbetsplats: Dept. of Medicine, Stockholm


Huden koloniseras av en varaitionsrik microbiota och utgör en första barrier som skydd för individen. Beräkningar visar att en vuxen person har cirka 1012 bakterier på huden. Denna microbiota gynnar värden genom att förhindra transient patogena bakterier från att kolonisera hudytan, genom utsöndring av sekundära metaboliter eller modulering av hudens immunsystem. MikroRNAs (miRNA) är cirka 22nt icke-kodande RNA som föreslås reglera ungefär 60% av alla proteinkodande gener, som är viktiga för flera biologiska funktioner i huden. I denna studie kommer vi att undersöka vilken roll(er) miRNA har i interaktionen mellan hudens bakterieflora och individens immunförsvar. Vi avser att karakterisera miRNA uttrycket i hudens bakterieflora (S. epidermidis) hos infekterade hud keratinocyter, undersöka den biologiska funktionen och mål för differentiellt uttryckt miRNA både in vitro och in vivo. Dessutom kommer vi att undersöka den potentiella användningen av miRNA som anti-patogen in vivo. Denna studie kommer att hjälpa oss att ytterligare förstå förhållandet mellan bakteriefloran och individen. Vidare, kan identifiering av hur specifika miRNA från huden påverkas av microbiota leda till potentiell användning vid patogen infektion. Det är inte bara av avgörande betydelse för människors hälsa, men kan likaså leda till utveckling av mer rationella antibakteriella metoder.