Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Molekylära och funktionella studier av mikroRNAs effekter på skivepitelcancer utveckling och progression


Huvudsökande: Andor Pivarcsi
Arbetsplats: , Stockholm


Hudcancer är ett ökande sjukvårdproblem. Skivepitelcancer är en av de vanligaste formerna och dess incidens har ökat med 42% hos män och 146% hos kvinnor mellan 1961 och 1995 i Sverige. Skivepitelcancer uppstår från överhudsceller och kan även sprida sig till andra organ. MicroRNA är en klass av små molekyler vilka utövar sin funktion genom att kontrollera och oftast hämma andra gener. På detta sätt kan de styra hela biologiska processer och finjustera cellernas funktion. MicroRNA har kopplats till cancerutveckling, men lite är känt om microRNAs roll vid skivepitelcancer i huden. Vi har nyligen identifierat en microRNA, miR-23b, som har signifikant lägre uttryck i skivepitelcancrar jämfört med friska hudceller. Vi kommer nu att studera vilka funktioner miR-23b har i cellen; om det påverkar cellens delningshastighet, överlevnad eller förmåga att vandra och växa in i vävnader. Detta är funktioner som är kritiska vid cancer, och kommer att studeras dels genom att studera tumörceller i cellkultur, dels i musmodeller. Vi kommer även att identifiera protein-kodande gener som regleras av miR-23b. Med denna studie kommer vi att få kunskap om funktionen för miR-23b vid skivepitelcancer i huden, och vilken betydelse det kan ha för hur tumören uppstår och tillväxer och eventuellt sprider sig.