Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid atopiskt eksem


Huvudsökande: Maria Bradley
Arbetsplats: Institutionen för Medicin, Stockholm


Nytt grepp på behandling av atopiskt eksem Atopiskt eksem är en folksjukdom. Ökad förståelse hur eksem kan behandlas är angeläget. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har viss evidens för effekt mot atopiskt eksem, men tillgängligheten till behandlingen är låg på grund av brist på kompetenta behandlare. Ett sätt att öka tillgängligheten är att erbjuda behandlingen via Internet och samtidigt utvärdera effekten. Patienten tar vid Internetbaserad KBT del av samma behandlingsinnehåll som i sedvanlig KBT, men det förmedlas via Internet. Tidigare forskning har visat att Internetbaserad KBT kan vara minst lika bra som sedvanlig KBT för ett flertal psykiatriska och funktionella syndrom såsom huvudvärk och depression. Behandlingen mot atopiskt eksem har testats i en pilotstudie och preliminära analyser visar på förbättring gällande eksemsymtom samt depression och ångest. Nu genomförs en stor studie med patienter och kontroller och behandlingen kommer att pågå under 10 veckor. Deltagare i behandlingen kommer att ha kontinuerlig kontakt med psykolog via meddelanden. Skulle behandlingen visa sig effektiv kan denna studie leda till ett nytt verktyg vid omhändertagande vid AE som kan leda till minskat lidande och ökad livskvalitet för denna stora patientgrupp.