Rapport från 2022 års mottagare av anslag från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Artur Schmidtchen, Professor i dermatologi och venereologi
Artur Schmidtchen, MD., PhD., Professor

Senior consultant Dermatology, Skane University Hospital Head, 
Department of Clinical Sciences Lund University

Sår och sårinfektioner är ett stort problem inom sjukvården som kan leda till längre vårdtider och högre sjukvårdskostnader. Efter kirurgiska ingrepp är det vanligt med postoperativa infektioner som kan försena läkning och orsaka allvarliga komplikationer. Brännskador och svårläkta sår hos äldre med cirkulationsstörningar löper också hög risk för infektioner som kan orsaka betydande sjuklighet och dödlighet. En annan utmaning är den ökande resistensen mot antibiotika som gör det svårare att behandla infektioner. 

För att möta dessa utmaningar har vår forskargrupp utforskat nya terapeutiska koncept baserade på kroppens egna försvarsmekanismer. Forskningen har lett till upptäckten av nya klasser av bioaktiva peptider med antimikrobiell och immunmodulerande aktivitet som kan bidra till att behandla sårinfektioner och förbättra sårläkningen. En peptidbaserad sårgel är nu under klinisk utveckling.

Forskning har också bidragit till utvecklingen av nya diagnostiska verktyg för att underlätta tidig upptäckt av infektioner och sårläkning. Genom att identifiera nya biomarkörer för sårläkning och inflammation hoppas vi bättre kunna diagnostisera och behandla sår och sårinfektioner.

Forskningen har potential att förändra hur vi behandlar sår och sårinfektioner och kan bidra till att minska sjukvårdskostnaderna och förbättra patientresultaten. Detta är ett utmärkt exempel på hur grundläggande forskning kan leda till nya och innovativa behandlingsmetoder som kan förbättra människors liv och hälsa.