Rapport från 2024 års mottagare av anslag från Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Noora Neittaanmäki

Noora Neittaanmäki, Docent

Specialist i dermatologi och patologi

Avdelningen för Kliniska Vetenskaper och Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Noora Neittaanmäkis multidisciplinära forskargrupp fokuserar på utveckling av nya avbildningstekniker för förbättrad hudcancerdiagnostik.

Hudcancerdiagnostik är baserad på histopatologisk undersökning. Detta är tidskrävande och kostsamt. En ny lovande teknologi för området patologidiagnostik är ex vivo fluorescenskonfokalmikroskopi (FCM) där färska ofixerade vävnadsprover skannas optiskt med en laser som producerar bilder som efterliknar konventionella histopatologiska bilder på några minuter, vilket möjliggör ”bedside” diagnostik.

Syftet med detta projekt är att utvärdera den diagnostiska noggrannheten hos FCM vid före- och intraoperativ hudtumördiagnostik. I denna multicenterstudie kommer flera hundra färska vävnadsprover från olika typer av hudcancer och lymfkörtelvävnad från hudcancerpatienter, som genomgår sentinel node biopsier, att samlas in för FCM-analyser. De erhållna FCM-bilderna kommer att jämföras med histopatologi. Dessutom kommer djupinlärningsalgoritmer att utvecklas för automatisk tolkning av FCM-bilder.  

Den pre- och intraoperativa histopatologiska utvärderingen av cancerformer med RCM kan erbjuda snabbhet och noggrannhet i den kliniska miljön, vilket skulle minska driftskostnaderna och väntetiden för patienten. Onödiga återbesök kan också undvikas. Då förekomsten av cancer är mycket hög kan detta sänka sjukvårdskostnaderna avsevärt. Dessutom skulle intraoperativ diagnostik av SNB möjliggöra omedelbar adjuvant behandling för patienter med metastatisk sjukdom. Slutligen skulle den snabbare diagnostiska processen vara fördelaktig för hudcancerpatienter i och med ett mer strömllinjeformat arbetssätt.

Jag, tillsammans med min forskningsgrupp, vill tacka Insamlingsstiftelsen Hudfonden för det bidrag som tilldelats mig och som också möjliggör att vi kan fortsätta utveckla snabbare hudcancerdiagnostik.