Hudsjukdomar och allergiska utslag på kroppen

Ansök om Forskningsbidrag eller Resebidrag

Genom EDVARD WELANDERS STIFTELSE OCH FINSENSTIFTELSEN

för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning inom dermatologi och venereologi

Stiftelserna delar årligen ut c:a 8-12 miljoner kronor till forskning där huvudsökande är anställd vid dermato-venereologisk enhet i Sverige. Vid styrelsemötena i de tre stiftelserna, beslutades i mitten av juni 2018 att dela ut över 14,5 mnkr till forskare som sökt bidrag. Behörig att söka projektbidrag är disputerad forskare. Resebidrag är avsedda för aktivt deltagande i vetenskapligt möte. Bidrag för tidsbegränsad vistelse vid annan forskningsinstitution kan också sökas. 

Styrelserna för stiftelserna får härmed anmoda dem som önskar söka anslag att inkomma med ansökningar senast den 31 mars 2019. Notera att: 
– Sökande kan enbart vara huvudsökande för ett projekt. 
– Ansökan om reseanslag ska inges före det att resan påbörjas (enbart resebidrag per år kan sökas). 
– Ansökan görs separat för resa och projekt. 
– Numera ges möjlighet för stora och långsiktiga projekt att söka projektanslag för upp till 3 år. 

Ansökan görs genom vår tjänst på hemsidan www.hudfonden.se från och med den 1 mars. Endast ansökningar som görs elektroniskt över vår tjänst beaktas vid utvärdering av bidrag. Innan ansökningen kan slutföras krävs identifiering via BankID.

Nästa ansökningstillfälle till Welander-Finsen är den 1/3–31/3 2019

Du kan logga in för att se status på tidigare inskickade ansökningar.

Forsknings- och reseanslag beslutas huvudsakligen under slutet av kvartal två under respektive ansökningsår.

Inloggning

Genom att logga in kan du:
-Påbörja en ansökan 
-Fortsätta på en pågende ansökan
-Se nuvarande status på din ansökan

Inget konto? Registrera dig här » 
Glömt lösenord? Klicka här

E-mail:
Lösenord: