Rapport från 2023 års mottagare av anslag för forskning i utländsk forskningsmiljö

Karolina Wojewoda

Karolina Wojewoda

Specialistläkare, Doktorand

Verksamheten för Hud- och Könssjukvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Auskultation på Guys Hospital i London

Under en vecka i april fick jag möjligheten att auskultera på Guys Hospital i London, där jag tack vare ett resestipendium från Hudfonden, fick lära mig mer om primära kutana hudlymfom och behandlingar de utför. St John’s Institute of Dermatology på Guys Hospital, är den största kliniska avdelningen för hudsjukdomar i Storbritannien.  

En av de mest givande delarna av min resa var deltagandet i de multidisciplinära patientkonferenser för hudlymfom, där experter från olika discipliner samlas för att diskutera och planera behandlingar. Jag fick också möjlighet att följa med på de specifika hudlymfom- och graft- versus host disease (GVHD)-mottagningarna, där sjuksköterskor spelade en central roll i patientvården. Sjuksköterskorna är specialiserade inom hudlymfom och melanom och är oerhört engagerade i sina patienter och besitter en imponerande kunskap om respektive sjukdomstillstånd. Utöver bevakning av blodprover och justering av medicindoseringar, utför de även hudbiopsier och är kontaktperson för patienterna för att säkerställa optimal patientcentrerad vård. 

Efter min vecka på Guys Cancer Center har jag fått många värdefulla insikter och praktiska tips för behandling av hudlymfom. Till exempel, för snabbt växande tumörer hos patienter med Mycosis Fungoides, används en kombination av retinoider, tex Bexarotene, Interferon-alfa och/eller strålning. Vid blodengagemang (B1 eller B2) används oftast ECP, interferon-alfa och Bexarotene. Vid lymfkörtelengagemang används oftast kemoterapi eller monoklonala antikroppar. 

Mogamulizumab, en monoklonal antikropp riktad mot C-C kemokinreceptor 4 (CCR4), kan användas i Sverige till patienter i avancerade sjukdomsstadier vid mycosis fungoides (stadium IIIA-B och IVA-IVB) och Sézarys syndrom, om andra alternativ saknas enligt senaste rekommendationen från 2023 efter diskussion på nationell multidisciplinär konferens (1). 

På Guys Hospital är användningen större och visar positiva resultat. De uppger att effekten i huden kan ses efter ca 6–8 månader, med full effekt uppnådd vid 12 månader. Av cirka 40 patienter som fick behandlingen på sjukhuset utvecklades Mogamulizumab associerad hudutslag (MAR) endast en gång. Den längsta behandlingsperioden var ungefär 4 år. 

Karolina Wojewoda med en vacker utsikt över Big Ben, Westminister och flod Themsen
London Eye

Extracorporeal fotoferes (ECP) och Total Skin Electron Beam Therapy (TSEBT) används också i större utsträckning där. 

ECP i är förstalinjebehandling vid erytrodermisk MF och SS. Behandlingen ges två gånger i veckan, varannan till var fjärde vecka och utvärdering görs var tredje månad. ECP kan kombineras med annan behandling såsom retinoider och/eller alfa-interferon (1). 

Det är hudläkare som behandlar patienter med ECP på Guys Hospital, jämfört med hematologer eller läkare på transplantationscentra som utför behandlingen i Sverige. ECP används mest för GVHD, ca 80–90%, och resterande 10–20% används för hudlymfompatienter. Andra hudsjukdomar som t.ex sclerodermi kan också behandlas med ECP men är mindre vanligt då behandlingen inte är ersättningsbaserad.  

– Total Skin Electron Beam Therapy (TSEBT), helkroppsbestrålning, kan användas vid återkommande MF och vid Sézarys syndrom. På senare år har lägre totaldoser (10–12 Gy) använts, vilket möjliggör förnyad behandling vid behov och ger mindre hudbiverkningar. Denna behandling är för närvarande inte tillgänglig i Sverige, men vid behov kan patienter remitteras till exempelvis Rikshospitalet i Köpenhamn (1). På Guys hospital behandlar man patienter oftast 1–2 veckor innan allogen stamcellstransplantation, 4–5 gånger per vecka med dos 24-30 Gy. Jag fick se några fall där patienter utvecklat många små millaria på kroppen efter strålbehandling. 

Sammanfattningsvis rekommenderar jag starkt ett besök på Guys Hospital i London för alla som är intresserade av att fördjupa sig i hudlymfom men även andra hudsjukdomar. Förutom den höga kompetensen och de många lärorika fallen erbjuder London som stad ett rikt kulturellt utbud och många sevärdheter att utforska utanför sjukhuset. 

  1. Nationellt vårdprogram-Hudlymfom. 2021. Regionala Cancercentrum i samverkan.
En av sex Extrakorporeala fotoferes maskinerna på Guy’s Cancer Centre som har kapacitet att utföra 24 behandlingar per dag
Karolina Wojewoda med Dermatologiteamet: Mary Wain, Fiona Child, Bjorn Thomas och professor Sean Whittaker
En maskin för Total Skin Electron Beam Therapy