Att få möjlighet att arbeta i en ny forskningsmiljö utomlands är en fantastisk chans. Du kan lära dig nya tekniker, skaffa nya kontakter och få nya perspektiv.

Syftet med utlysningen är att stödja forskare tidigt i sin karriär inom ämnesområdet  dermatologi och venereologi. En förhoppning är också att det kan leda till framtida internationella forskningssamarbeten mellan den sökandes institution/forskargrupp och värdlandet.

En vistelse utomlands kan innebära en eller flera av följande exempel:

  • Lära dig nya färdigheter eller tekniker
  • Planera och starta samarbeten
  • Samla in, dela och/eller analysera material
  • Fältarbeten som inte kan utföras i Sverige

Behörighet

Du kan söka om:

– Du har en anknytning till en dermatovenereologisk avdelning I Sverige (samma skrivning som i stora/vanliga utlysningen)

-Krav att du är doktorandregistrerad, postdoc (disputerat senaste 7 åren) och bedriver aktiv dermatovenereologisk forskning

Obs! Bidrag i denna utlysning kommer inte ges till konferenser, resor för att ge föreläsningar eller för besöka olika forskargrupper inom Sverige.

Hur ansöker man:

(I systemet på samma sätt som forskningsanslag samt resebidragen)

För sökande som också söker forskningsanslag räcker det med:

– en utförlig beskrivning vad man ska göra, vart man ska åka, och en motivering om hur anslaget och placeringen ska kunna bidra till att utveckla forskningen.

– bifoga inbjudan ifrån  värdinstitutionen med  information om vistelsens innehåll och längd.

– bifoga i förekommande fall godkännade om ledighet ifrån verksamhetschefen.

– bifoga detaljerad budget med resa, uppehälle och ökade levnadskostnader under vistelsen ska i möjligaste mån specificeras.

Om inte sökande söker forskningsanslag från Hudfonden

-måste formalia med CV, publikationslista  etc uppges i systemet  på samma sätt som för resebidrag

-samt en mer utförlig beskrivning av sökandes pågående forskning och hur anslaget och placeringen ska kunna bidra till att utveckla forskningen (max 2-3 sidor).