Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

1. On-site visit for research collaboration - "Identifying a potential viral aetiology of keratoacanthoma, using deep DNA sequencing" 2. Presentation at Australian Melanoma Conference (AMC) 2023, or similar congress.


Huvudsökande: Magdalena Claeson
Arbetsplats: Department of Dermatology