Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Inbjuden ordförande vid 2 sessioner och inbjuden föredragshållare vid European Society of Contact Dermatitis ESCD Congress 2022. Även hålla 2 inskickade föredrag.


Huvudsökande: Marléne Isaksson
Arbetsplats: Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö