Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

A unique treatment for prevention and treatment of infection and inflammation in pressure ulcers


Huvudsökande: Manoj Puthia
Arbetsplats: Department of Clinical Sciences, Lund


En unik behandling för förebyggande och behandling av infektion och inflammation i trycksår Trycksår är områden med nekros och sårbildning där mjuka vävnader komprimeras mellan benprominenser och yttre hårda ytor. De orsakas av oavlastat mekaniskt tryck i kombination med friktion, skjuvkrafter och fukt. Även efter avlägsnande av orsaksfaktorerna, när trycksår har bildats, är det avgörande att undvika/vända deras utveckling till kroniska sår. För att effektivt läka sår är det därför inte bara viktigt att förebygga och behandla infektioner utan också att ta itu med den ohälsosamma överdrivna delen av inflammationen som det inte finns någon kommersiellt tillgänglig behandling för idag. Vår upptäckt av trombinhärledda C-terminala peptider (TCP) i sår har resulterat i utvecklingen av en ny peptidbaserad läkemedelsklass med ett unikt verkningssätt och en bevisad terapeutisk potential vid behandling av sårinfektioner. Viktigt är att behandlingen minskade bakteriemängder av Staphylococcus aureus och Pseudomonas aeruginosa, minskade kritiska cytokiner som TNF-α, IL-6 och IL1ß, och överträffade kraftigt benchmark-förband baserade på silver (Mepilex-Ag) och PHMB (Prontosan). Här, i detta projekt, planerar vi att använda ny behandling av Trycksår med en ny klass av peptidbaserade läkemedel. Vi kommer att använda unika musmodeller av PrUs och testa effektiviteten av nya BioC hydrogel för att behandla PrUs, inklusive minskning av progression till avancerade stadier