Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

The incidence and prognosis of cutaneous malignant melanoma in situ in a large, population-based study


Huvudsökande: Magdalena Claeson
Arbetsplats: Institute of Clinical Sciences, Gothenburg


I den här registerstudien vill vi kvantifiera och jämföra sjukdomsbörda och dödlighet för malignt hudmelanom in situ i Sverige och i staten Queensland, Australien (5 milj. invånare). Incidensen av invasivt melanom ökar kraftigt i båda dessa länder, trots att de skiljer sig åt avseende nivån av ultraviolett strålning som befolkningen exponeras för. I Sverige diagnostiseras nu >4 000 fall/år av invasivt melanom, men det finns ingen studie som fullt ut beskriver ökningen av melanom in situ. Melanom in situ betraktas som ett förstadium som ännu inte kan metastasera. Trots det så har flera tidigare studier visat att melanom in situ ändå orsakat dödsfall, t ex p g a att den initiala patologiska undersökningen missat en invasiv del av tumören eller p g a otillräcklig behandling.