Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Time to intervene - introducing a digital platform for psychological self-care for young people with psoriasis


Huvudsökande: Josefin Lysell
Arbetsplats: Medicine, Solna, Stockholm


Psoriasis är en inflammatorisk, kronisk hud- och ledsjukdom med metabol och psykisk samsjuklighet. Påverkan på livskvalitet, stigmatisering, ångest och depression hos patienter med psoriasis är känt sedan länge med en ökad risk hos de som får psoriasis tidigt i livet. Trots kännedom om detta saknar vi fortfarande en strukturerad intervention i kliniken att erbjuda patienter för att försöka påverka denna negativa utveckling av psykologisk påverkan. Kognitiv beteende terapi (KBT) har visat god effekt för att hantera och påverka psykiskt mående vid somatiska sjukdomar. Ett stort problem har dock varit tillgång på KBT terapeuter samt kostnadsaspekten. Senaste åren har digital psykologisk egenvård baserad på KBT visat lovande resultat vilket innebär en enormt förbättrad tillgång för patienter och kostnad för samhället för sådan intervention. Inom ramen för detta projekt planerar vi att tillsammans med psykologer och patientföreträdare ta fram ett program för digital psykologisk egenvård baserad på KBT för unga patienter med psoriasis (16-25 år). I en pilotstudie och efterföljande klinisk randomiserad prövning planerar vi att undersöka användarvänlighet, effekt på psykologiska utfallsmått inkluderande bla stigmatisering, stress, ångest och depression liksom påverkan på sjukdomens utbredning och klåda. Målsättningen är att påverka psykisk hälsa för personer med debut av psoriasis i unga år.