Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Pre-operative imaging and sequencing diagnostics in primary melanoma and skin tumours – a translational project within BioMEL.


Huvudsökande: Kari Nielsen
Arbetsplats: Inst. of clinical sciences, Lund, Dept. of dermatology, Lund


Bakgrund och mål: I vårt pågående forskningsprojekt BioMEL (ClinicalTrials.gov id NCT05446155) utvärderar vi preoperativa tumöravbildningsmetoder och biomarkörbaserad diagnostik av pigmenterade hudförändringar såsom födelsemärken, åldersförändringar och melanom. Vi etablerar under 2023 ett motsvarande danskt forskningsprojekt med forskare vars tonvikt är på icke-pigmenterade hudförändringar, såsom basalcellscancer och skivepitelcancer. I slutändan strävar vi tillsammans efter att förbättra diagnostiken av både av pigmenterade och icke-pigmenterade hudförändringar, inklusive hudcancer. Genom aktuell ansökan söker vi fortsatt stöd för våra påbörjade projekt. Arbetsplan: Att utveckla våra danska samarbetsprojekt med Bispebjerg Universitetssjukhus avseende LC-OCT-avbildning (en icke smärtsam unik högupplöst avbildningsmetod) och olika biomarkörbaserade diagnostiska metoder. Inom projekten kommer vi att bedöma bilder och resultat av de olika biomarkörbaserade metoderna både för pigmenterade och icke-pigmenterade hudförändringar, inklusive hudcancer. Betydelse: Förbättrade, icke smärtsamma diagnostiska metoder som ger korrekt svar före ett operativt ingrepp kan minska antalet icke-nödvändiga operationer och relaterade kostnader inom dermatologisk hälso- och sjukvård. Följden kan bli minskad väntetid, minskad patientoro, och minskad kirurgi-relaterad sjukfrånvaro och biverkningar. Vårt internationella samarbete kan stärka och förbättra vår gemensamma hudcancerforskning då fler personer kan inkluderas. Fortsatt finansiering kommer dock att vara avgörande för att kunna genomföra nuvarande och planerade forskningsprojekt, varför vi nu ansöker om fortsatt stöd från Hudfonden.