Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Multiomics analysis to predict psoriatic arthritis at onset of psoriasis


Huvudsökande: Axel Svedbom
Arbetsplats: Karolinska Institutet, Stockholm


Psoriasisartrit (PsA) är en inflammatorisk ledsjukdom som drabbar cirka 30% av alla patienter med psoriasis. Tidig upptäckt och behandling av PsA förbättrar sjukdomsförloppet och en försening av diagnosen endast sex månader kan resultera i lägre behandlingssvar. PsA-diagnosen sätts dock ofta för sent och den genomsnittliga tiden från symptomdebut till diagnos är 2.5 år. Vi analyserar data från en studie (StockholmsKohorten [SK]) som följde patienter från psoriasisdebut och över tid. SK inkluderade 721 patienter inom ett år från psoriasisdebut och undersökte samma individer fem och tio år därefter. Dessutom följs patienter upp via hälsodataregister. Studien har mycket detaljerade data på genetik, biomarkörer, hud- och ledsymptom, livsstilsfaktorer och samsjuklighet. Att tillämpa nya biomedicinska och statistiska analysmetoder på data från SPC ger en unik möjlighet att skapa en algoritm som redan vid debut av psoriasis kan förutsäga vilka patienter som kommer att drabbas av PsA. En sådan algoritm kan förbättra utfallen för patienter. Med hjälp av de anslag vi fått hittills har vi utvecklat en preliminär algoritm och identifierat 37 faktorer som kan predicera psoriasis redan vid debut av hudpsoriasis. Vi söker nu anslag för att lägga till nya data, förfina de statistiska metoderna, och påbörja en valideringsstudie på existerande data.