Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Investigation of RP4-529N6.2 and identification of additional lncRNAs contributing to skin barrier formation in atopic dermatitis


Huvudsökande: Evelyn Kelemen
Arbetsplats: Dermatologi och Venereologi, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala


Hudbarriären är viktig för att skydda organismen från yttre faktorer. När hudbarriären förändras kan bidra till sjukdomar som atopisk dermatit (AD). Senate decenniers forskning har identifierat ett antal proteinkodeande gener som bidrar till dysfunktion i hudbarriären, men lite är känt om rollen som långa icke-kodande RNA (lncRNA) spelar. LncRNA är viktiga reglerare av genuttryck och celldifferentiering. I denna studie kommer vi att identifiera och undersöka lncRNA som kan bidra till hudbarriärdysfunktion vid AD. Vi kommer att använda RNA-sekvensering för att jämföra lncRNA uttryck i frisk hud och AD, och sedan studera en hudspecifik lncRNA kallad RP4-529N6.2 i odlade hudceller. Denna forskning kan på sikt leda till nya RNA-baserade behandlingar för AD och andra sjukdomar som orsakas av nedsatt hudbarriärfunktion.