Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Impact of UV-radiation and lysosomal signaling in the progression of malignant melanoma


Huvudsökande: Karin Öllinger
Arbetsplats: Department of biomedical and clinical sciences , Linköping


Hudcancerformen malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige och det som oroar är att malignt melanom även ökar i åldersgruppen 30-40 år. Den främsta riskfaktorn för att utveckla malignt melanom är att sola och speciellt att bränna sig. Tidig diagnos är viktig för att undvika att cancern sprider sig och vi vet ännu inte om solljuset kan stimulera denna process. Vårt mål är att öka kunskapen om hur UV-ljus påverkar huden och använda dessa kunskaper för att ställa säkrare diagnos och utveckla bättre solskydd. Vi är speciellt intresserade av att undersöka hur cellens lysosomer påverkas av UV-ljus och hur de bidrar till cancerutveckling. Lysosomer bryter ner material och förse cellen med nya byggstenar — man skulle kunna dem vid cellens mage. Lysosomen är cokså viktig för att reglera cellöverlevnad. Cancerceller är riktiga 'överlevare' som växer snabbt och de har förändrat lysosomerna för att kunna tillgodose sitt energibehov och lättare kunna bilda metastaser. Resultaten från detta forskningsprojekt bidrar till att på sikt kunna förbättra solskyddsmedel genom att bättre förstå hur UV-ljus påverkar hudens celler samt att ge möjligheter att förhindra spridning av melanom. Projektet kommer också bidra till att finna bättre markörer som kan underlätta diagnosen av hudförändringar.