Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Chemical imaging analysis of skin permeation of sensitizing organic compounds


Huvudsökande: Lina Hagvall
Arbetsplats: Dermatology and Venereology, Göteborg


Varje dag exponeras vår hud för kosmetiska produkter innehållande ämnen som kan ge kontaktallergi. Konserveringsmedel och parfymämnen är bland de vanligaste orsakerna till kontaktallergi, men mycket lite är känt kring hur dessa ämnen kan tas upp i och genom huden trots att de finns överallt omkring oss. Inom arbetshälsa, sjukvård och lagstiftning är det av stort intresse att kunna följa vart kemikalier hamnar i huden, hur stort upptaget är och hur celler och lipider i huden påverkas. Vi har utarbetat en metod för att undersöka hudupptag av kemiska ämnen, där överbliven hud från operationer nyttjas. Huden analyseras med avbildande masspektrometri, en metod som ger en kemisk bild eller karta av ett ämnes distribution i hudvävnaden. Metoden ger även information om hur kroppsegna ämnen påverkas av exponeringen. Trots att konserveringsmedel och parfymämnen är mycket vanliga orsaker till kontaktallergi är det inte studerat hur dessa ämnen tas upp i huden. Vi vill studera hudupptag av utvalda konserveringsmedel och doftämnen, kända för att ofta orsaka kontaktallergi. Resultaten kommer jämföras med hudbiopsier från redan allergiska patienter i en dansk studie av tröskeldoser för kontaktallergi. Studien kan ge en bättre bild av hur den grupp ämnen som oftast orsakar kontaktallergi penetrerar huden och påverkar hudvävnaden.