Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

A study on how genetic background, systemic inflammation and comorbidities affect response to Biologics in mild to severe Psoriasis patients.


Huvudsökande: Pernilla Nikamo
Arbetsplats: Medicin Solna, Stockholm


Psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av okontrollerad proliferation av keratinocyter, aktiverade av dendritiska celler, frisättning av proinflammatoriska cytokiner och rekrytering av T-celler i huden. Cytokiner är essentiella proteiner som utövar potent kontroll över hela cellpopulationer för att bekämpa infektioner och andra patologier men som i sig själva kan orsaka sjukdomar. Därför verkar cytokinrelaterade läkemedel antingen genom att stimulera eller blockera deras aktiviteter. Vårat mål är att undersöka respons på behandling i fem kohorter, att utvärdera om genvariationer påverkar respons på behandling och att undersöka om ålder, kön, fetma och depression och systemisk inflammation påverkar behandlingssvaret hos patienter med måttlig till svår psoriasis. Patienterna kommer att delas in i grupper beroende på hur många olika behandlingar de har genomgått. Vi kommer att utföra en funktionell farmakogenetisk studie av svenska psoriasispatienter för att undersöka behandlingssvar på biologiska läkemedel. Vi kommer att använda V-PLEXTM Human Biomarker 40-Plex-plattformen för att mäta relevanta cytokiner i serum. Funktionella farmakogenetiska studier kan ge värdefulla insikter om verkningsmekanismerna för biologiska terapier vid psoriasis och kan hjälpa till att identifiera patienter som är mest benägna att svara på specifika behandlingar.