Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

A novel approach to treat infection and dysfunctional local and systemic inflammation in burn wounds


Huvudsökande: Manoj Puthia
Arbetsplats: Department of Clinical Sciences, Lund


Ett nytt sätt att behandla infektion och dysfunktionell lokal och systemisk inflammation i brännskador Brännskador är en av de vanligaste och mest förödande formerna av trauma. Brännskador ger upphov till en okontrollerad inflammatorisk reaktion som motverkar normal läkning av såret och framkallar systemiska effekter som orsakar kollaps hos avlägsna organ såsom akut andningskollaps i lungorna. Denna beständiga inflammatoriska reaktion skapar också en förhöjd risk för infektioner och blodförgiftning. De förödande konsekvenser, de stora medicinska kostnader och de levnadsmässiga konsekvenser detta får ökar vikten av att hitta nya effektiva behandlingssätt för läkning för att minska morbiditeten och mortaliteten orsakad av brännskador. Även om det är avgörande att såväl förebygga och behandla infektioner som att adressera den okontrollerade inflammation som orsakas av brännskador, så existerar inga sådana behandlingar. Syftet med detta projekt är att klargöra mekanismerna bakom BioC, ett peptidläkemedel som är en del av kroppens eget försvar i sår, förebygger infektion och förhindrar spridningen av lokal och systemisk inflammation i brännskador.