Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Quantification of dermal water content in the modelling of cutaneous microdialysis using spatial frequency domain spectroscopy .


Huvudsökande: Chris Anderson
Arbetsplats: , Linköping


Mikrodialys är en teknik som möjliggör provtagning av både kroppsegna och tillsatta ämnen i huden, genom ett minimalt ingrepp. Tekniken kan användes i normal, sjuk eller påverkad hud. Mikrodialys är en känslig teknik som kan mäta små mängder av ämnena, men för att på ett bra sätt kunna tolka dessa data krävs det att man tar hänsyn till tre vävnadsspecifika faktorer: blodflöde, vattenhalt och "tortuositet" (påverkan av vävnadsstrukturen på ämnets flöde). Idag tar man endast hänsyn till blodflödet (genom mätning med t.ex. polarisationsspektroskopi eller genom att mäta hur mycket som försvinner av ett ämne såsom urea tillsatt till mikrodialys vätske. Projektet fokuserar på att mäta vattenhalten i vävnaden runt katetermembranet genom Spatial Frequency Domain Spectroscopy (SFDS), vilket ger ett detaljerat värde för både vattenmängd och tortuositet. Detta kommer att underlätta tolkningen av data, vilket har ett stort värde både i forskning och i kliniska tillämpningar och stärker mikrodialys roll i jämförandet till andra sätt att samla data om ämnen i huden t ex. tejpning. Den insamlade SFDS-data kan också öka möjligheten att mäta vattenmängden i huden i situationen utöver mikrodialys t.ex. mätning av svullnad i huden (ett klassiskt kliniskt tecken på inflammation) och systemisk vattenbelastning, såsom hjärtsvikt.