Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Identifying a potential viral aetiology of keratoacanthoma, using deep DNA sequencing


Huvudsökande: Magdalena Claeson
Arbetsplats: Sahlgrenska Academy/Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg


Keratoakantom är en vanlig, snabbväxande variant av skivepitelcancer i huden. Den bakomliggande orsaken är okänd. Tumören behandlas oftast med operation, som kan orsaka stora ärr hos patienterna. Vissa keratoakantom har dock en märklig tendens att försvinna spontant utan behandling utan att vi förstår varför. Jag vill nu undersöka om keratoakantom orsakas av ett virus, i likhet med t ex hand- och fotvårtor. Med hjälp av en ny metod av DNA-sekvensering kommer vävnadsmaterial analyseras från 100 tumörer som redan samlats in i en stor studie från Queensland, Australien: QSkin-studien (https://qskin.qimrberghofer.edu.au/). Min studie kommer att göra det möjligt att hitta en helt ny sorts virustyp, alternativt ett redan känt virus, som bakomliggande orsak till keratoakantom. Om jag kan visa att keratoakantom orsakas av ett virus finns det möjlighet att framöver t ex utveckla ett vaccin som förhindrar tumörens utveckling.