Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Thrombin-derived C-terminal fragments and their interactions with Damage Associated Molecular Patterns


Huvudsökande: Ganna Petruk
Arbetsplats: Department of Clinical Sciences Division of Dermatology and Venereology, Lund


Hemoglobin, DNA, eller andra typer av polysackaridkedjor som heparansulfat (HS) är molekyler som frisätts i samband med celldöd, skador och hemolys och benämnes därför Damage Associated Molecular Patterns (DAMP). DAMPs orsakar inflammation i sår och hud, och måste därför kontrolleras. I detta projekt studeras hur C-terminala fragment av proteinet trombin (TCP) interagerar med och inaktiverar DAMPs. I detta projektet kommer vi specifikt att i) studera interaktionen mellan TCP och hemoglobin, HS, DNA och andra relaterade DAMPs med hjälp av biokemiska och biofysikaliska metoder, ii) analysera effekten at TCPs på DAMPs proinflammatoriska effekt på monocyter, fibroblaster, och keratinocyer, iii) mäta fagocytos och inflammasomaktivering av TCP-DAMP komplex. DAMPs är involverade i många sjukdomsprocesser i huden, inkluderande hemolytiska åkommor, vaskulit, olika autoinflammatoriska sjukdomar, och psoriasis. Projektet kommer ge information om helt nya mekanismer för hur DAMP inaktiveras, och resultaten kommer bidra till ökad förståelse av uppkomsten av inflammation i hudsjukdomar där olika DAMP ”driver” sjukdomsutvecklingen.