Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Environmental exposure through occupation and incidence of skin cancer


Huvudsökande: Åke Svensson
Arbetsplats: , Malmö


Hudcancer har ökat mest av alla cancersjukdomar i Sverige. Malignt melanom kan vara livshotande, det förekommer även att skivepitelcancer har ett ogynnsamt förlopp. Alla former av hudcancer kan leda till påfrestande behandling. Ultraviolett strålningen, joniserande strålning och kemisk exponering är riskfaktorer för hudcancer. Det finns yrken som innebär ökad exponering för dessa riskfaktorer och ett eventuellt samband med insjuknande i hudcancer behöver kartläggas. Arbetsrutiner kan skilja sig avsevärd mellan länder varför nationella data behövs. I Sverige finns få studier inom området och aktuella studier behövs. Studien består av en longitudinell epidemiologisk befolkningsundersökning: En nationell kohort av nästan alla svenska män födda 1952-1956 har följts regelbundet och här kan betydelsen av olika potentiella riskyrken undersökas, då yrkesutövning och längden av denna anges på detaljnivå samt uppgifter om senare utveckling av hudcancer finns. Yrkesassociation till risken att utveckla hudcancer, både skivepitelcancer och melanom kan därmed studeras, även ålder och socioekonomi kommer särskilt att beaktas i analyserna. Godkänd etikansökning för denna undersökning föreligger.