Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Environmental exposure through occupation and incidence of skin cancer


Huvudsökande: Åke Svensson
Arbetsplats: , Malmö


Hudcancer har ökat mest av alla cancersjukdomar i Sverige. Malignt melanom kan vara livshotande, det förekommer även att skivepitelcancer har ett ogynnsamt förlopp. Alla former av hudcancer kan leda till påfrestande behandling. Ultraviolett strålningen, joniserande strålning och kemisk exponering är riskfaktorer för hudcancer. Det finns yrken som innebär ökad exponering för dessa riskfaktorer och ett eventuellt samband med insjuknande i hudcancer behöver kartläggas. Arbetsrutiner kan skilja sig avsevärd mellan länder varför nationella data behövs. I Sverige finns få studier inom området och aktuella studier behövs. Studien består av en longitudinell epidemiologisk befolkningsundersökning: En nationell kohort av nästan alla svenska män födda 1952-1956 har följts regelbundet och här kan betydelsen av olika potentiella riskyrken undersökas, då yrkesutövning och längden av denna anges på detaljnivå samt uppgifter om senare utveckling av hudcancer finns. Yrkesassociation till risken att utveckla hudcancer, både skivepitelcancer och melanom kan därmed studeras, även ålder och socioekonomi kommer särskilt att beaktas i analyserna. Godkänd etikansökning för denna undersökning föreligger.