Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Fragrances, major allergens, the relevance revisited.


Huvudsökande: Cecilia Svedman
Arbetsplats: Verksamhetsområde HUD REPRODUKTION ÖGON SUS Malmö, Malmö


Bakgrund Doftämnesallergi är vanlig. Vi använder doftämnen överallt i samhället inte bara i parfymer. I kosmetika finns några doftämnen som måste deklareras, bland annat limonene och linalool. De är allergen främst när de oxiderats dvs då de kommer i kontakt med luft. Testade så har kontaktallergifrekvensen ökat. Det är ofta svårt att relatera kontaktallergi till doftämnen till eksem eller till en patientprodukt eftersom testreaktiviteten ofta är svag och vi möter doftämnen överallt. Mål I projektet ämnar vi undersöka hur mycket besvär en doftämnesallergisk individ har, speciellt om man är allergisk för oxiderade terpener. Kan man som allergisk använda produkter med låg koncentration av allergenet utan risk? Får man eksem efter längre tid? Får man mer problem som allergisk om hudbarriären är skadad? Många individer upplever besvär av parfymer, inte bara från huden, om besvären hänger ihop med kontaktallergi är inte bevisat. Hur mycket oxiderade allergen finns i produkter? Patientprodukter från olika delar av världen kommer att analyseras. I en multicenterstudie önskar vi undersöka hur besvär, undersökta med frågeformulär korrelerar till ev kontaktallergi.Immunologiskt ses i biopsier från testreaktioner en ”profil” av markörer för allergi. Hudprover från testreaktioner och eksemreaktioner kommer att jämföras med microarrays och RT-qPCR med tanke på genprofil. Värde Om man är doftämnesallergisk är det svårt att hitta information om säkra produkter i samhället och svårt att koppla besvär till allergi. Det här projektet syftar till att ge bättre information till patienterna och diagnosticerande läkare.