Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Epidemiological and other studies of Hidradenitis suppurativa with special reference to prevalence, comorbidity, psychosocial factors and treatment


Huvudsökande: Lennart Emtestam
Arbetsplats: Section of Infectious disease and Dermatology Department of Medicine Huddinge, Stockholm


Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk hudsjukdom med inflammation, knutor, fistelgångar, ärrbildning och bölder. Det är mycket litet studerat tidigare vad gäller patienter med HS och socioekonomiska faktorer (som arbete, lön, utbildning), samtidig sjukdom i andra organ (tarm, leder, fetma, högt blodtryck) och psykiatrisk sjuklighet. Vi studerar också annat som i stort sett saknas i den vetenskapliga litteraturen: hur vanligt är HS i den allmänna befolkningen? HS hos gravida? Behandlas HS korrekt i Sverige? Vi utvecklar nya behandlingsmetoder för sjukdomen. Följande metoder används: 1. Uppgifter från alla patienter I Sverige med diagnosen HS registrerad i öppenvårds- och slutenvårdsregister samkörs med Dödsorsaksregistret, Gravidtetsregistret, Läkemedelsregistret och LISA (socioekonomiska uppgifter). 2. Studier i samarbete med forskare från andra lander genom EHSF, European Hidradenitis Suppurativa Foundation. 3. Aktuell behandlingsstudie avseende lokallbehandling med kombinationen Klindamycin/Azelainsyra. 4. Tromsøstudierna, som utförs bland invånarna i norra Norge med intervjuer, enkäter, klinisk undersökning och provtagning. Studierna ger ny kunskap och leder till ett förbättrat omhändertagande av patienterna med denna vanliga, betungande och försummade sjukdom.