Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Genetic studies of of atopic dermatitis


Huvudsökande: Maria Bradley
Arbetsplats: Department of Medicin, Stockholm


Bakgrund Atopiskt dermatit (AD) är en global folksjukdom, som drabbar 20% av barn och 3–10% av vuxna i Sverige. Mutationer i filaggringenen (FLG) finns hos ~30 % av AD-patienter i Europa, men detta är föga studerat i andra folkgrupper. Det har visats att behandlingsvar påverkas negativt av om patienterna har FLG-mutationer. Mål Övergripande målet är att öka förståelsen och identifiera nya gener av betydelse för uppkomsten av AD i olika folkgrupper, studera hur AD behandlingen påverkas av patienternas genotyp. Forskningsplan och metod 1. Genom en ny metod, Hi-C Cap, har vi identifierat kandidatgener som testas i biologiska system och patientmaterial.. 2. Vi studerar AD-patienter ifrån Etiopien på jakt efter den ”afrikanska FLG-genen”. 3. Vi studerar hur FLG-mutationer påverkar behandlingssvar hos patienter som inkluderats i ett svenskt nationellt kvalitetsregister (SwedAD) Betydelse Genom att kombinera avancerade genetiska analysmetoder i olika etniska grupper och kartlägga hur FLG-mutationer hos AD-patienter påverkar läkemedelseffekter vill vi öka förståelsen för utvecklingen av AD. Vi vill också hitta nya kandidatgener som kan användas i läkemedelsutveckling. Att studera det globala mutationsmönstret i FLG och andra riskgener kan bidra till att göra behandlingen effektiv, individanpassad och jämlik för alla AD-patienter, oavsett etnicitet.