Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Investigation of the role of non-coding RNAs in epidermal homeostasis and carcinogenesis


Huvudsökande: Andor Pivarcsi
Arbetsplats: Dermatology and Venereology, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala


Bakgrund: Skivepitelcancer i huden är den näst vanligaste cancerformen i Sverige hos både män och kvinnor. Skivepitelcancer har potential att sprida sig till lymfkörtlar och andra organ och behandlingsmöjligheterna för spridd skivepitelcancer är idag begränsade. Icke-kodande RNA gener är en klass av RNA vilka utövar sin funktion genom att reglera biologiska processer t.ex. tillväxt och överlevnad av celler. Vi har nyligen visat förändrad uttryck av icke-kodande RNA vid skivepitelcancer. Vår hypotes är att dessa kan vara viktiga för cancertillväxten och bidra till att cancerceller blir resistenta mot cellgiftbehandling. Forskningsplan: Vi planerar att studera funktionen, regleringen och uttrycket av icke-kodande RNA vid olika stadier/former av hudcancer, för att förstå deras roll vid hudtumörutvecklingen och cancertillväxten. En viktig del av vårt projekt är att undersöka om hämning av icke-kodande RNA kan öka tumörcellernas känslighet mot cellgifter om de ges i kombination. Vi kommer att studera kommunikationen mellan tumörceller och normala celler och icke-kodande RNAs roll vid processen. Signifikans: Denna studie kommer att öka våra kunskaper om hur skivepitelcancer uppstår och tillväxer. Vår forskning har också potential att identifiera molekyler och mekanismer som kan användas för utveckling av nya läkemedel mot hudcancer.