Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Impact of UV-radiation and lysosomal signaling in initiation and progression of malignant melanoma


Huvudsökande: Karin Öllinger
Arbetsplats: Biomedical and Clinical Sciences, Linköping


Hudcancerformen malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige och dödlighet är hög om sjukdomen metastaserar. Den främsta riskfaktorn för att utveckla malignt melanom är att sola och speciellt att bränna sig. Trots att solljus är en känd riskfaktor har vi idag begränsade kunskaper om hur UV-ljuset stimulerar hudens försvar och hur det skadar celler. Vårt mål är att öka kunskapen om hur UV-ljus påverkar huden och använda dessa kunskaper för att utveckla markörer som säkrare kan bedöma om en hudförändring är en ofarlig leverfläck eller ett malignt melanom. Vi är speciellt intresserade av att undersöka hur cellens lysosomer påverkas av UV-ljus och hur lysosomer förändras vid cancerutveckling. Man skulle kunna likna lysosomer vid cellens mage, det vill säga en plats där material bryts ner för att förse cellen med nya byggstenar. Cancerceller är riktiga 'överlevare' som växer snabbt och de har förändrat lysosomerna för att kunna tillgodose sitt energibehov och för lättare kunna bilda metastaser. Resultaten från detta forskningsprojekt bidrar till att på sikt kunna förbättra solskyddsmedel samt att ge möjligheter att förhindra spridning av melanom. Projektet kommer också bidra till att finna bättre markörer som kan underlätta diagnosen av hudförändringar.