Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Systemic immune mechanisms in psoriasis


Huvudsökande: Deepti Verma
Arbetsplats: , Linköping


I detta projekt vill vi närmare beskriva och förstå den systemiska inflammationen vid psoriasis. Vi har studerat ett stort antal immunämnen för deras möjlighet att spegla en systemisk inflammation. Vi har visat att markörer för hjärtkärlsjukdom är förhöjda hos psoriasispatienter. Vi har studerat olika terapiers möjligheter att påverka dessa riskmarkörers nivå och fann att lokalbehandling, såsom ljusterapi, läker huden men påverkar inte den systemiska inflammationen. Dessa resultat kan komma att påverka framtida vårdprogram för psoriasis genom att en värdering av hjärtkärlrisk påverkar val av behandling vid psoriasis. Vi har i ett internationellt samarbetsprojekt bidragit med patientmaterial som lett till identifieringen av 24 nya sjukdomsassocierade gener. Vi vill i detalj beskriva hur de olika genvarianterna påverkar uppkomsten av psoriasis och hur de påverkar den systemiska inflammationen. Vi har i egna studier i Linköping särskilt intresserat oss för inflammasomgener, som bidrar till hudens medfödda immunsvar. Betydelsen av dessa gener för den systemiska inflammationen studeras. Vi har visat en ökad reaktivitet i inflammasomproteiner, som ett tecken på att blodcellerna hos psoriasispatienter är triggade till snabbt ökat inflammationssvar. Genom att bättre förstå dessa sjukdomsmekanismer öppnas möjligheten för nya angreppssätt för terapi.