Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Patch-testing and bedside imaging – for early diagnosis of skin cancer


Huvudsökande: Kari Nielsen
Arbetsplats: Dept. of Dermatology, Lund


Kraftigt ökad förekomst av hudcancer innebär ett behov av tillförlitliga, smärtfria och snabba diagnostiska metoder. En utmaning för att korrekt kunna klassificera en tidig hudcancer är att förstå biologiska processer i cancercellerna och deras mikromiljö. Biologin kan delvis mätas med genetiska analyser och blodprov, men bägge är invasiva tidskrävande metoder. Även rutin-vävnadsanalys kräver operation och är tidskrävande. Därför är smärtfria diagnostiska metoder som snabbt ger korrekt svar attraktiva, men metoderna behöver utvärderas. Vi kommer att avbilda godartade och elakartade hudtumörer med line-field confocal optical coherence tomography (LC-OCT), och identifiera biomarkörer som tas från tumörytan och normal hud. Biomarkörerna (metaboliter på huden) inhämtas med ett mjukt tejpprov. Patienter på hudmottagningar i Skåne och Köpenhamn kommer att kunna delta. Avbildning med LC-OCT kan jämföras med en ”digital vävnadsanalys i 3D” i realtid, vilket sannolikt ger metoden potential att i framtiden ersätta onödiga kirurgiska ingrepp. Analys av biomarkörer, inhämtade med plåster, är en metod som så småningom kan utvecklas mot ett diagnostiskt test för hemmabruk. För patienter och primärvård skulle ett tillförlitligt och smärtfritt plåstertest som appliceras på huden och kan avläsas snabbt vara ett värdefullt framtida verktyg som kan hjälpa patienten utan dröjsmål till rätt medicinsk behandling.