Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Molecular targets for topical therapy of psoriatic lesions


Huvudsökande: Charlotta Enerbäck
Arbetsplats: Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV), Linköping


Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom med en tydlig ärftlig komponent. Sjukdomen kännetecknas av en intensiv celldelning av de yttersta hudcellerna, en ökad mängd inflammatoriska celler i huden och nybildning av blodkärl. Trots nya behandlingar för patienter med svår psoriasis kvarstår begränsade behandlingsmöjligheter för den största gruppen av patienter med mild till medelsvår sjukdom. I ett samarbetsprojekt med professor Helledays team på KI vill vi utvärdera MTH1-inhibitorer för behandling av psoriasis. MTH1 är ett protein som skyddar cellerna från fria syreradikalers effekter genom att förhindra de DNA-skador som fria syreradikaler ger upphov till i cellen. Blockering av MTH1 har visat en selektiv hämmande effekt på cancerceller, vilket prövas i kliniska studier. Eftersom vi funnit en förhöjd nivå av MTH1 i psoriasishuden är vår förhoppning att MTH-inhibitorer också skulle kunna vara effektiva i behandlingen av psoriasis. Vi har preliminära resultat från musstudier som visar att MTH1 inhibitorer har en tydligt dämpande effekt på psoriasisliknande hudinflammation på mus. Vårt mål är att utveckla en lokal behandling i form av en salva, som skulle ge en ny behandlingsmöjlighet till den stora grupp psoriasispatienter där systembehandling är mindre lämplig. Vi planerar därefter att inhibera liknande proteiner, såsom OGG1 och NOS2, för att se effekten på hudinflammationen.