Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

What is new in textile dyes with respect to contact allergy?


Huvudsökande: Marléne Isaksson
Arbetsplats: , Malmö


Projektet rör kontaktallergi mot textilfärgämnen som finns i syntetkläder som polyester och nylon. Dispersionsfärgämnen (DDs) anses vara de mest allergiframkallande. Tre till fyra procent av de patienter som lapptestas med en blandning av 8 dispersionsfärgämnen (TDM 6,6%) har en kontaktallergi mot mixen. Kontaktallergin kan missas om patienter inte rutinmässigt testas med textilfärger. Mixen TDM 6,6% testas över hela världen. Vi har nyligen visat att de 8 dispersionsfärgämnena som finns i mixen knappast används i syntettextilier längre. Målet för projektet är att finna en eller flera nya markörsubstanser för textilfärgsallergi genom att extrahera färgämnen från nya syntetiska textilier och sedan lapptesta våra hudsjuka patienter med dessa extrakt, och om patienterna reagerar med allergiska reaktioner, testa med isolerade färgämnen. I vårt laboratorium extraherar vi och analyserar nya färger med olika kemiska analyser. Så vitt vi vet är det ingen annan forskargrupp som arbetar med textilfärgsallergi. Den textilfärgsblandning som används idag (TDM 6,6%) är inte optimal. Vi hoppas kunna ge rekommendationer för en mer standardiserad testning, inklusive vilka markörmolekyler som ska användas, ensamma eller i en blandning. Resultaten kan också vara relevanta för klassificeringen och andra lagar som styr användning och hantering av dessa färgämnen.