Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Mapping the temporal and spatial molecular dynamics of human skin wound healing


Huvudsökande: Zhuang Liu
Arbetsplats: Dept. of Medicine Solna, STOCKHOLM


Sårläkning är en komplex och välorganiserad process för att hålla vår hud intakt. Denna känsliga reparationsprocess störs ofta hos patienter med bakomliggande orsaker. Den effektiva sårbehandlingen saknas dock på grund av den begränsade kunskapen om den relaterade molekylära patogenesen. Tillkomsten av encells-RNA-sekvensering (scRNA-seq) och rumslig transkriptomisk sekvensering (ST-seq)-teknologier ger en exempellös möjlighet att utforska de dynamiska förändringarna av cellulär heterogenitet och genuttryck i biopsier på full djup av mänsklig hud. I detta föreslagna projekt kommer jag att kartlägga den tidsmässiga och rumsliga molekylära dynamiken för sårläkning av mänsklig hud genom att integrera scRNA-seq och ST-seq data. Jag kommer att undersöka de biologiska funktionerna hos sårspecifika transkriptionsfaktorer (TF) vid sårläkning. Resultaten i detta projekt kommer att hjälpa till att förstå den underliggande molekylära mekanismen för läkningsprocessen och bana väg för att utveckla potentiella framtida translationella måltavla för att förbättra diagnosen och behandlingen av kroniska sår.