Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Heritable skin diseases in Sweden


Huvudsökande: Sirkku Peltonen
Arbetsplats: Institute of Clinical Sciences, Gothenburg


Bakgrund: Även om det finns över 700 genetiska hudsjukdomar, gendermatoser, är dessa patienter ofta osynliga inom hälso- och sjukvården på grund av sjukdomarnas sällsynthet och eftersom patienterna är utspridda bland vårdgivare. Planeringen av hälso- och sjukvårdstjänster för dessa patienter lider av brist på information om deras hälso- och sjukvårdsbehov. Mål: Syftet med denna landsomfattande epidemiologiska studie är att synliggöra gendermatoser genom att rapportera deras incidens, prevalens, dödlighet och samsjuklighet. Patienternas hälso- och sjukvårdskonsumtion kommer att belysas. Arbetsplan: Vi har fått en rikstäckande kohort på över 50 000 patienter med genetisk hudsjukdom och cirka 500 000 matchade kontrollpersoner från Socialstyrelsens register och Statistiska centralbyrån mellan 2001 och 2020. Uppgifterna innehåller alla de diagnoser som registrerats vid besök på specialiserad hälso- och sjukvård, uppgifter från cancerregistret, receptbelagda läkemedelsregister, register över dödsorsaker, inkomst- och utbildningsjournaler. Dessa data kommer att analyseras med avseende på incidens, prevalens, dödlighet, samsjuklighet, användning av hälso- och sjukvård och sjukdomens ekonomiska konsekvenser för patienterna. Betydelse: Denna studie kommer att belysa tidigare bortglömda sjukdomar, avslöja nya samsjukligheter och ge viktig information för evidensbaserad hantering och planering av hälso- och sjukvårdstjänster.